Odgovor CarGo na štrajk taksista: Ne uznemiravajte građane blokadom ulica radi svojih ličnih interesa

📢 Kompanija CarGo osuđuje blokadu centralnih ulica Beograda i ponovni štrajk taksista, koji će iznova napraviti kolaps u gradu.

🚕 Kompanija CarGo apelovala je na taksiste da prestanu da prave kolaps, uznemiravaju građane Beograda i da umesto štrajkova izmire svoje obaveze prema državi, plate poreze i priključe se inovativnom prevozu, koji je budućnost Srbije.

💚 Razlog zbog koga taksisti protestuju je gašenje CarGo aplikacije, ali odgovor kompanije CarGo nikada neće biti štrajk, blokada ulica i uznemiravanje sugrađanaveć inovacije, kako bismo građanima olakšali kretanje Beogradom.

🚨 Vreme je da taksi kartel prestane sa ucenama, monopolom i da građani sami odluče koju vrstu usluge prevoza će koristiti za svoj novac.

Share
This