CarGo – regionalni lider za naručivanje vožnji preko aplikacije

Autoindustrija i industrija prevoza su jedne od najdinamičnijih grana ekonomije, a toj dinamičnosti je svakako doprineo prodor kompanija koje svetskom tržištu nude usluge deljenja prevoza i koje imaju značajno drugačije biznis modele u odnosu na klasična taksi udruženja. Ove kompanije prodiru u sve više zemalja širom sveta i iz korena menjaju ovaj segment tržišnih usluga,  naročito ako posmatramo industriju uslužnog  gradskog prevoza.

Ono čime ove kompanije konkurišu dotadašnjim vidovima uslužnog prevoza su pre svega strategije niskih troškova i strategija diferencijacije. Dakle – ovi servisi su ponudili ljudima opciju da se prevoze jeftinije, a uz to su im ponudili inovativnu i digitalizovanu uslugu koja se razlikovala od svega do tada dostupnog na tržištu. Takva ponuda je naišla na neočekivanu potražnju, te su se širom sveta počeli razvijati servisi koji su nudili povoljni gradski prevoz i naručivanje vožnje putem aplikacije.

Iako je mnogima Uber prva asocijacija na usluge taksi aplikacija, zapravo postoji mnogo
kompanija koje su veoma uspešno plasirale svoje aplikacije regionalnim i lokalnim tržištima.
Jedna od njih je taksi aplikacija Didi preko koje se u Kini naručuje preko 10 miliona vožnji
dnevno. 

Slično je i sa taksi aplikacijom YandexTaxi preko koje se u Rusiji, Belorusiji i Azerbejdžanu
naručuje takođe oko 10 miliona vožnji dnevno. Interesantno je da je Uber na ovim tržištima
kapitulirao i da je sada prisutan samo kao manjinski partner u gore pomenutim lokalnim
aplikacijama.

CarGo – aplikacija za vožnju na klik u Beogradu

Razvoj aplikacija za urbanu vožnju je trend u svim zemljama u kojima postoji dovoljno
razvijen IT sektor jer pripadnici ove oblasti predstavljaju inovatore, kao i osnovnu grupu
korisnika ovakvih aplikacija (early adopters). S obzirom na to da je Srbija, odnosno Beograd
jedan od konkurentnijih gradova kada je reč o IT poslovanju neminovno je bilo i nastajanje
aplikacije koja bi korisnicima omogućila pozivanje vožnje na klik, onlajn plaćanje, sugurnost
cene i povoljnu uslugu. Upravo ovo su misije koje pokreću CarGo,  startap kompaniju koja u Beogradu posluje dve godine. CarGo je tokom ove dve godine usavršavao svoju tehnologiju koja bi krajnim  korisnicima omogućila da brzo i jednostavno realizuju gradsku vožnju. ,,U Beogradu postoji izražena potražnja za brzim i efikasnim servisima koji pojednostavljuju ljudske radnje. Svi
živimo u ubrzanom okruženju i želimo da naše prevozno sredstvo ide korak ispred nas, a ne
da nas usporava. 

CarGo smo razvijali imajući u vidu upravo te potrebe i ljude kojima je efikasno organizovanje vremena prioritet.” – kaže Vuk Guberinić, osnivač CarGo aplikacije. On dodaje da su brojne firme izrazile veliko interesovanje za saradnju, jer im je neophodna transparentna usluga i lako se prilagodjavaju visokom standardu elektronske usluge koju CarGo nudi. Nakon dve godine poslovanja, CarGo je nedavno svoje poslovanje proširio i na Zagreb, a u planu je širenje servisa u još nekoliko gradova do kraja godine. Da li će CarGo postati, slično Yandexu ili Didi servisu, regionalni lider u gradskom prevozu putem aplikacija ostaje da se vidi u periodu koji sledi.

http://demostat.rs/sr/vesti/ekskluziva/cargo– -regionalni-lider-za- narucivanje-voznji- preko-aplikacije/262

Share
This